РУС БЕЛ ENG

Учебно-методическое объединение учителей белорусского языка

Настаўнікі

Кіраўнік метадычнага аб'яднання Давыдзёнак Святлана Леанідаўна

Давыдзёнак Святлана Леанідаўна
Изображение
Настаӯнiк вышэйшай катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 39 год. Кiраӯнiк метадычнага аб’ яднання настаӯнiкаӯ  беларускай  мовы  i  лiтаратуры. Загадчык кабiнета-музея “Лiтаратурная Аршаншчына”.  У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала 6 пераможцаӯ раённай алiмпiяды.
Куляшова Людміла Мікалаеўна

Изображение

Настаӯнiк першай  катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 22 года. Кiраӯнiк раённага конкурса “Буслiк”. Кiраӯнiк творчай групы  “Інтэрактыўныя тэхналогіі на ўроках”. У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала 7 пераможцаӯ раённай алiмпiяды.
Раманава Алеся Сяргееўна
Изображение
Настаӯнiк вышэйшай катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 23 года. Кiраӯнiк творчай групы  “Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення”. У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала  7  пераможцаӯ раённай алiмпiяды.
Рэзнiкава Алена Георгiеӯна
Изображение
Настаӯнiк першай катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 19 год. У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала 1 пераможца раённай алiмпiяды.
 
Вінаградава Вольга Мікалаеўна
Изображение
Настаӯнiк першай катэгорыi. Педагагичны стаж - 12 год
свернуть

План работы метадычнага аб'яднання на 2021/2022 навучальны год

 

Мэта: забеспячэнне  неабходнасці  педагагічных  работнікаў установы адукацыі ў бесперапынным павышэнні прафесіяналізму праз  укараненне  эфектыўнага педагагічнага вопыту для ўдасканалення прафесійных кампетэнцый. 

Задачы:

-павысіць эфектыўнасць кантрольна-ацэначнай дзейнасці праз выкарыстанне сучасных падыходаў да ацэньвання вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў;
-забяспечыць якасную падрыхтоўку вучняў да прадметных алімпіяд,  канферэнцый, конкурсаў рознага ўзроўню праз сістэмную работу з высокаматываванымі і адоранымі вучнямі;
-забяспечыць павышэнне выніковасці работы метадычных фарміраванняў праз узмацненне практычнай накіраванасці правядзення метадычных заняткаў, выкарыстанне актыўных і інтэрактыўных метадаў метадычнай работы;
-стварыць метадычныя матэрыялы, якія маюць практычнае значэнне і дазваляюць рашаць задачы рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу, праз даследчую работу метадычных аб’яднаняў настаўнікаў-прадметнікаў.

 

Пасяджэнне №1

Тэма: задачы, якія стаяць перад МА ў 2020-2021 навучальным годзе па павышэнню якасці адукацыі.

Мэта: пазнаёміць з задачамі МА на новы 2020-2021 навучальны год;

пазнаёміць з інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі да пачатку навучальнага года.

Форма правядзення: метадычны кансіліум.

Навукова-метадычны блок

1. Асаблівасці нарматыўнага прававога забеспячэння, адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларуская мова і літаратура ў 2020-2021 навучальным годзе”.
Намеснік дырэктара  А. А. Іванова
2. Арганізацыя работы МА ў 2020-2021 навучальным годзе.
Намеснік дырэктара  А. А. Іванова
3. Задачы МА на новы 2020-2021 навучальны год. Аналіз, карэкціроўка плана.
Кіраўнік МА  С. Л. Давыдзёнак
4. Вывучэнне інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі да пачатку навучальнага года.
Кіраўнік МА  С. Л. Давыдзёнак
5. Арганізацыя навукова-даследчай работы з вучнямі.
Кіраўнік МА  С. Л. Давыдзёнак
6. Арганізацыя круглагадовай алімпіяды.
Кіраўнік МА  С. Л. Давыдзёнак
7. Зацвярджэнне графіка выдання агульнагімназічнай газеты “Слова”.                                                                                                                                                     
Кіраўнік МА С.Л. Давыдзёнак
 

Практычны блок

Мадэліраванне каляндарна–тэматычнага планавання і планаў факультатыўных заняткаў, іх абмеркаванне і зацвярджэнне.

Літаратура:

1. Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі РБ за 2020 год
2. Часопіс “Беларуская мова і літаратура”

 

Пасяджэнне №2

Тэма: лінгвістычны аналіз мастацкага тэксту як аснова фарміравання чытацкіх уменняў.

Мэта: павышэнне кампетэнтнасцi педагогаў у пытаннях лінгвістычнага аналізу мастакага тэксту на ўроках беларускай мовы і літаратуры.

Форма правядзення: педагагічная дыскусія.

Навукова-метадычны блок

1. Мэта і задачы лінгвістычнага аналізу мастакага тэксту на ўроках беларускай мовы і літаратуры. Віды лінгвістычнага аналізу мастацкага тэксту.
(Л.М.Куляшова)
2. Лінгвістычнае каментаванне і яго роля ў першасным успрыманні літаратурнага твора.
(А.Г. Рэзнікава)
3. Методыка правядзення комплекснага аналізу тэксту празаічнага твора.
(А.С.Раманава)

Вучэбна-метадычны блок

Адкрыты ўрок (В.М.Вінаградава)
Аналіз і самааналіз урока

Практычны блок

Аўкцыён ідэй.
Рознае.
1. Інфармацыя аб  круглагадовай алімпіядзе.
2. Інфармацыя аб навукова-даследчай рабоце з вучнямі.

Літаратура:

Часопiс “Беларуская мова i лiтаратура”                                                

 

Пасяджэнне №3

Тэма: фарміраванне агульнавучэбных і прадметных уменняў і навыкаў на ўроках беларускай мовы і літаратуры як фактар якаснага адукацыйнага працэсу.

Мэты:  абмеркаванне эфектыўных метадаў і  прыёмаў работы настаўнiкаў на ўроках беларускай мовы i лiтаратуры.

Форма правядзення: семінар-практыкум

Навукова-метадычны блок

1.Выкарыстанне  эфектыўных метадаў і  прыёмаў, якія садзейнічаюць фарміраванню агульнанавучальных і прадметных уменняў і навыкаў на ўроках беларускай мовы і літаратуры.
(С.Л.Давыдзёнак)
2.Прыёмы карэкцыі арфаграфічных, пунктуацыйных і маўленчых навыкаў на ўроках беларускай мовы.
(А.С.Раманава)
3. Арганізацыя работы з вучнямі па сама- і ўзаемакантролю, ацэнцы і самаацэнцы.
( В.М.Вінаградава)

Вучэбна-метадычны блок

1. Адкрыты ўрок (А.Г. Рэзнікава)
2. Аналіз і самааналіз урока

Практычны блок

Абмен вопытам па тэме семінара.
Рознае.
1. Аналіз вынікаў 1 і 2 этапаў (гімназічнага і раённага) рэспубліканскай  прадметнай алімпіяды.
2. Інфармацыя аб  круглагадовай алімпіядзе.
3. Інфармацыя аб навукова-даследчай рабоце з вучнямі.

Літаратура:

1. Часопіс “Беларуская мова і літаратуры”

 

Пасяджэнне № 4

Тэма: прафесійна-асобасныя крытэрыі ацэнкі паспяховасці настаўніка-славесніка.

Мэта: абагульненне вопыту па рэалізацыі прафесійна-асобасных крытэрыяў ацэнкі паспяховасці настаўніка-славесніка.

Форма правядзення: круглы стол.

Навукова-метадычны блок

1. Крытэрыі ацэнкі паспяховасці настаўніка-славесніка.
(А.С.Раманава)
2. З вопыту работы па падрыхтоўцы вучняў да алімпіяды па  прадмеце.                       
( В.М.Вінаградава)
3. Узмацненне псіхазберагальных аспектаў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры, стварэнне на ўроку станоўчага эмацыйнага фону, псіхалагічнага камфорту і сітуацыі поспеху для кожнага вучня як асобы, як суб’екта працэсу навучання.
(А.Г. Рэзнікава)

Вучэбна-метадычны блок

1. Адкрыты ўрок (Л.М.Куляшова)
2. Аналіз і самааналіз урока.

Практычны блок

Абмен вопытам па тэме.
Рознае.
1. Інфармацыя аб  падрыхтоўцы да экзамена па беларускай мове ў 9-м класе.
2. Інфармацыя аб  круглагадовай алімпіядзе.
3. Інфармацыя аб навукова-даследчай рабоце з вучнямі.

Літаратура

1.Часопіс “Беларуская мова і літаратуры”

 

Пасяджэнне № 5

Тэма: вынікі метадычнай работы настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры за 2020-2021 навучальны год.

Мэта: падвесці вынікі работы метадычнага аб’яднання за 2020-2021навучальны год.

Форма правядзення: круглы стол.

Навукова-метадычны блок

1.Тэматыка прадстаўлення матэрыялаў на канферэнцыю:  дыдактычных матэрыялаў, распрацаваных настаўнікамі, выстава творчых работ вучняў і настаўнікаў.
(Настаўнікі метадычнага аб’яданання)
2. Аналіз работы метадычнага аб’яднання за 2020-2021 навучальны год.
(Кіраўнік метадычнага аб’яднання С.Л.Давыдзёнак )
3. Вызначэнне асноўных напрамкаў работы за 2021-2022 навучальны год.
(Кіраўнік метадычнага аб’яднання С.Л. Давыдзёнак)
4. Запаўненне маніторынгавай карты педагогамі.
(Настаўнікі метадычнага аб’яднання)
5. Аналіз алімпіяднага руху за 2020-2021 навучальны год па беларускай мове   і літаратуры: праблемы, перспектывы. 
6. Інфармацыя аб  падрыхтоўцы да экзамена па беларускай мове ў 9-м класе.
(Л.М.Куляшова)

Практычны блок

Распрацоўка рэкамендацый па ліквідацыі недахопаў у рабоце МА.
свернуть

Пераможцы алімпіяд і конкурсаў

Вучнi 6, 7, 8-х класаў прынялi ўдзел ў дыстанцыйнай алiмпiядзе “Падабайки роднай мове”.

Вiншуем пераможцаў дыстанцыйнай алiмпiяды “Падабайки роднай мове” Карнаухава Аляксандра – дыплом 2 ступенi i Дзямбiцкую Анастасiю – дыплом 3 ступенi!

          Жадаем поспехаў !!!

  

16 кастрычнiка прайшоў  1-ы этап рэспублiканскай алiмпiяды па беларускай мове.

Вiншуем пераможцаў!

9 клас

Дыплом 1 ступенi – Бугай Станiслаў  9 «Б» клас
Дыплом 2 ступенi –  Далiдовiч Аляксандр 9 «В» клас
Дыплом 3 ступенi –  Сiндрэвiч Таццяна 9 «А» клас

 

10 клас

Дыплом 2 ступенi – Серада Ганна, Мiрашнiчэнка Арына 10 «Б» клас
Дыплом 3 ступенi – Смiрнова Дар'я 10«Б» клас

 

11 клас

Дыплом 3 ступенi – Мурын Дзянiс 11 «В» клас

свернуть

Факультатыўныя заняткі

Факультатыўныя заняткі 2021-2022 навучальны год

Клас
Назва факультатыва
Настаўнiк
5
 «Гранi слова: ад гука да сказа» 
Вінаградава В.М., Раманава А.С.
6
«Сакрэты словазмянення, слова-i формаўтварэння»
Вінаградава В.М.
7
«Слова ў тэксце»
Вінаградава В.М., Куляшова Л.М.
8
«Гэты няпросты просты сказ»
Давыдзенак С.Л.
9 «Складаны сказ без складанасцей» Куляшова Л.Н.
свернуть

Навіны

 

п/п

Назва мерапрыемства

Месца правядзення

Тэрмін правядзення

Адказныя

1.

Размяшчэнне на сайце гімназіі банера і інфармацыйных матэрыялаў аб правядзенні Тыдня роднай мовы “Як ты дорага мне, мая родная мова”

сайт гімназіі

да 19.09.2022

Іванова А.А.

2.

Арганізацыя ў бібліятэке гімназіі тэматычнай кніжнай выставы “Як ты дорага мне, мая родная мова”

Бібліятэка гімназіі

19.09.2022

на працягу тыдня

Сакалова І.І.

3.

Арганізацыя ў бібліятэке гімназіі выставы вучэбнай літаратуры на беларускай мове  “Сэрцам роднае слова краніся”

Бібліятэка гімназіі

 19.09.2022

на працягу тыдня

Сакалова І.І.

4.

Арганізацыя у краязнаўчых кутках гімназіі “Літаратурная Аршанўына”, “Беларуская хатка” выстаў, прысвечаных знакамітым землякам “Майстры слова”

Кабінет 15, 16

19.09.2022

на працягу тыдня

Давыдзенак С.Л.

Куляшова Л.М.

5.

Правядзенне экскурсіі для вучняўV-VI  класаў “Аб родным крае родным словам”

Краязнаўчы куток “Літаратурная Аршанўына” к.15

19.09.2022

Давыдзенак С.Л.

6.

Конкурс і прэзентацыя віншавальных паштовак “Пажаданні роднай мове”  V-XI клас

Кабінет 16

19.09.2022

Падвядзенне вынікаў 23.09.2022

Давыдзенак С.Л.

Настаўнікі НМА

7.

Прагляд беларускамоўных пастановак  X-XI клас

Кабінет 15

20.09.2022

Давыдзенак С.Л.

8.

Флаер-фэст “Мой родны кут, як ты мне мілы”

Кабінет 138

21.09.2022

Давыдзенак С.Л.

Настаўнікі НМА

9.

Удзел у адкрытай дыстанцыйна акцыі “Чытаем вершы пра родную мову” I-XI клас

Фае гімназіі, размяшчэнне у сацыяльных сетках

22.09.2022

Давыдзенак С.Л.

Настаўнікі НМА

10.

Удзел у творчай акцыі

 “Чытаем Максіма Танка” V-XI клас

Фае гімназіі, размяшчэнне у сацыяльных сетках

23.09.2022

Давыдзенак С.Л.

Настаўнікі НМА

 

свернуть